Växjöbostäders jätteförsäljning: Varnar för att privata bolag inför inkomstkrav

”Trots kraftiga protester från Socialdemokraterna beslutade den moderatledda majoriteten i Växjöbostäders styrelse att 2069 av bolagets hyresrätter ska säljas till privata värdar” skriver företrädare för socialdemokraterna i ett debattinlägg.

Det är mycket olyckligt att ideologiska käpphästar får gå före vad som är bäst för hyresgästerna och växjöborna. Det här beslutet försvagar långsiktigt Växjöbostäders förmåga att bygga nya bostäder till Växjös växande befolkning.

Fastigheterna som ska säljas är utspridda över hela Växjö, men de områden där flest lägenheter ska säljas är på Araby, Teleborg och Campus. På Araby ska 633 bostäder säljas, på Teleborg säljs 459 bostäder och på Campus 569.

Det här beslutet riskerar att skapa en ännu mer otrygg och segregerad bostadsmarknad i Växjö. Vi har till och med kunnat läsa i tidningen om hyresgäster som hellre ombildar sina bostäder till bostadsrätter än ser sina hem säljas till en ny privat hyresvärd. Oron är stor över att privata bolag inför höga inkomstkrav för att få bo där, att de väljer hyresgäster efter godtycke eller att de minskar underhållet för att maximera sin vinst.

Bostadsbristen i Växjö är stor och märkbar för många, därför borde fullt fokus ligga på att ytterligare höja ambitionerna för nybyggnation. Växjöbostäder borde lägga all sin kraft och energi på att bygga nya bostäder och underhålla de fastigheter vi har istället för att tvingas lägga tid, kraft och resurser på att bilda dotterbolag och sälja av inkomstbringande fastigheter.

Ola Palmgren (S), vice ordförande Växjöbostäder
Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunalråd.​

Av: Redaktionen, vxo@vaxjonyheter.se Gilla oss på Facebook