Upp till kamp för rv 30 – sänk inte farten

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Växjö kommun föreslår nu en överläggning med ledningen för Trafikverket om deras förslag att sänka hastigheten på riksväg 30 från 90 till 80 km/t.

Bakgrunden till förslaget är två skrivelser som är emot hastighetssänkningen: En från Lammhults Samhällsförening och Lammhults Näringsliv till Trafikverket, och en till Växjö kommun från Nils Fransson (L) för Liberalerna.

– Växjö kommun är i stort behov av att våra kommunikationer fungerar på ett hållbart och framtidsinriktat sätt, säger Nils Fransson (L), byggnadsnämndens ordförande. Riksväg 30 är av mycket stor betydelse för att Växjö även fortsättningsvis ska kunna ha ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Trafikverket vill sänka hastigheten till 80 på rv 30 ända från korsningen med E4an söder om Jönköping och ner till strax norr om Växjö flygplats. Också övriga kommuner längs rv 30 är emot Trafikverkets förslag.

Överläggningar med Trafikverket i frågan kommer att genomföras under hösten. Trafikverket äger huvudansvaret för riksväg 30, men Växjö kommuns ståndpunkt är att vägen även är en fråga för kommunen då den har påverkan på kommunens invånare och näringsliv.

– Det är angeläget att Växjö kommun är med och diskuterar frågan med Trafikverket så att vi gemensamt kan hitta lösningar som är säkra för våra trafikanter men som också bidrar till kommunens och Lammhults tillgänglighet och tillväxt. Vi måste även lyssna in och ta fasta på initiativen och kunskapen som finns hos samhällskrafterna och näringslivet i Lammhult, säger kommunalrådet Bo Frank (M).

I mars 2016 avslog Växjö kommun Trafikverkets förslag om sänkt hastighet på rv 30.

Av: Redaktionen, vxo@vaxjonyheter.se Gilla oss på Facebook