Stor ökning av fattiga barn i Växjö


”Sedan 2006 har andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer i Växjö kommun ökat från 13 procent till 20 procent. Störst är ökningen i familjer där föräldrarnas inte har högre än en förgymnasial utbildning”, skriver Malin Lauber (S), kommunalråd, i en interpellation till Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är ovärdigt Växjö att var femte barn växer upp i en ekonomiskt utsatt familj, för bakom dessa siffror och procentsatser finns barn som många gånger diskrimineras för att familjen inte har tillräckligt med pengar och föräldrar som vill men inte kan ge sina barn det de behöver.

Ökningen av andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer är större i Växjö kommun än i riket under tidsperioden 2006-2013. I riket ökade andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer från 15 procent till 19 procent under tidsperioden. En ökning med 4 procentenheter, jämfört med en ökning på 7 procentenheter i Växjö kommun.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer löper större risk att bli mobbade, riskerar att få sämre resultat i skolan och har inte samma möjligheter till en meningsfull fritid som barn från familjer med en mer stabil ekonomi, fortsätter Lauber Det gör att barnens framtidsmöjligheter och frihet begränsas av vilken familj de föds i. För mig som socialdemokrat är det oacceptabelt.

Det vore på sin plats att Bo Frank tar ansvar för den utveckling som skett under hans tid som kommunstyrelsens ordförande i Växjö och presenterar en plan för hur andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer ska minskas.

Malin Lauber

Av: Redaktionen, vxo@vaxjonyheter.se Gilla oss på Facebook