Det drabbar människor i Kronobergs län

”Socialdemokraterna har gjort sig skyldiga till många vallöften redan efter ett halvår. Sitt värsta vallöftesbrott hittills är nog när Magdalena Andersson (24/3) medgav att regeringen kraftigt vill försämra ROT-avdraget. Landsbygden drabbas mer än storstäder av denna försämring som slår mot Kronoberg på flera sätt. ”, skriver Jörgen Warborn (m) och Katarina Brännström (m) i ett debattinlägg.

”Helt emot löften som Löfven och andra gav före valet. ROT-avdraget innebär idag att man får dra av 50 procent av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor, detta sänks till 30 procent från årsskiftet. Man slår inte bara undan benen för de som blir utan jobb utan även de som har lägre inkomster som inte kommer att ha råd att köpa byggtjänster framöver.

Det är ett inte ansvarsfullt att lägga förslag som slår mot jobb och företag och som förhindrar vanliga människors möjlighet att bygga om och renovera. Bara här i Kronobergs län gjordes nära 27 000 ROT-avdrag under 2014. Antalet utförare har mer än fördubblats i Kronobergs län senaste fem åren och självklart kommer sänkningen att slå hårt. ROT-avdraget har lett till tusentals nya arbetstillfällen i vårt län och dessutom gjort att svartarbete minskat drastiskt i en bransch där detta var vanligt förekommande. Enligt flera bedömare är avdraget kostnadsneutralt och kostar inte staten något, då skatteintäkterna ökat. Landsbygden drabbas mer än storstäder av denna försämring och slår mot Kronoberg på flera sätt.

Under hela valrörelsen lovade Socialdemokraterna att behålla ROT-avdraget intakt och inte en enda gång nämndes de kraftiga försämringar som nu föreslås. Vår fråga till Socialdemokraterna i Kronoberg är, vilket vallöfte ska brytas nästa gång? Vilka andra försämringar tänker ni göra för alla som bor och arbetar i Kronoberg? Har ni över huvud taget några förslag som ger nya jobb till de som drabbas av en försämrad arbetsmarknad på grund av er politik?”

Jörgen Warborn (M) suppleant i Näringsutskottet
Katarina Brännström (M) ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Av: Redaktionen, vxo@vaxjonyheter.se Gilla oss på Facebook