”Den låga byggtakt som varit under många år har skapat en stor bostadsbrist som först måste byggas ifatt och därutöver måste det byggas för framtiden. Uppgiften ligger helt klart i paritet med den situation som till slut landade i miljonprogrammet på 60-talet”, skriver Björn Johansson, ordförande för Hyresgästföreningen Sydost i ett debattinlägg.