Bästa kvartalet någonsin för bolagetDet har gått jättebra. I år kom bästa tredje kvartalet i Åsedabaserade Profilgruppens historia.

Tredje kvartalet
Intäkter 260,7 Mkr (219,6), upp 19 procent jämfört med föregående år
Rörelseresultat 18,9 Mkr (-3,2 efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr)
Nettoresultat 14,0 Mkr (-3,6)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,9 Mkr (-13,8)
Resultat per aktie 1,74 kr (-0,49)

Första nio månaderna
Intäkter 825,2 Mkr (745,5), upp 11 procent jämfört med föregående år
Rörelseresultat 45,3 Mkr (18,0), upp 152 procent jämfört med föregående år
Nettoresultat 33,0 Mkr (10,6)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,6 Mkr (-9,7)
Resultat per aktie 4,36 kr (1,43)

”Ett historiskt starkt tredje kvartal ligger bakom oss och det är roligt för hela organisationen att se att vårt arbete med att förbättra verksamheten och vår konkurrenskraft går i rätt riktning och ger resultat. Vår nya stororder om 350 miljoner kronor över sex år, vilket vi informerade om förra veckan, är ytterligare ett bevis på detta. Vi kommer inte att nöja oss här utan fortsätter arbeta för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft i marknaden”, kommenterar Profilgruppens vd och koncernchef, Per Thorsell.

Av: Redaktionen, vxo@vaxjonyheter.se Gilla oss på Facebook