74 ton – vill se tyngre lastbilar för miljöns skull

”För stora delar av basindustrin och många av företagen i Kronobergs län är möjligheten att transportera tyngre på en och samma lastbil en viktig fråga för att effektivisera transporter och minska kostnader”, skriver Johan Hultberg (m), riksdagsledamot från Kronobergs län i ett debattinlägg.

”Alliansregeringen inledde därför ett viktigt arbete för att möjliggöra för tyngre lastbilar upp till 74 ton. Olyckligt nog har nu arbetet tagit stopp hos nya regeringen eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet drar åt olika håll. Inget beslut tas på Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson (S) svarar undvikande på frågor om när de tyngre lastbilarna ska tillåtas.

I detta nu pågår projekt med längre och tyngre fordon runt om i Sverige och resultaten är mycket goda. Tyngre fordon skulle minska utsläppen eftersom lastbilarna kan lasta mer och köra färre gånger och därmed öka effektiviteten och lönsamheten hos svenska företag. Såväl remissinstanser som fack och näringsliv ställer sig positiva till förslaget.

De positiva miljömässiga och ekonomiska aspekterna av att lasta tyngre och längre på samma lastbil väger med råge upp det som MP har flaggat för, nämligen risken för att transport av gods skulle flyttas över från tåg till lastbil. Tåg är ett viktigt transportmedel men i vårt relativt sett glesbefolkade land, som till ytan är EU:s tredje största, är tillgängligheten som en lastbil ger oslagbar. En eventuell överflyttning från tåg till lastbil kommer att bli marginell eftersom konkurrensytan mellan väg och järnväg är liten.

Skogsindustrin är en viktig bransch som skapar tillväxt och ett stort antal arbetstillfällen. Enbart här i Kronobergs län arbetade drygt 1900 personer inom skogsindustrin 2012. Med rätt politik tror vi branschen har goda förutsättningar att växa ytterligare.

Järnvägsräls kommer aldrig att kunna gå hela vägen in i skogen eller fram till matbutiken. Nya Moderaterna värdesätter alla trafikslag och ser att vart och ett har en roll i transportsystemet. För att Kronobergs län ska fortsätta vara konkurrenskraftigt och utvecklas måste vi ha en regering som vågar fatta beslut och genomföra reformer.

Alliansregeringen gjorde ett gediget arbete med att förbereda förslaget om att införa 74-tons lastbilar. Det finns därmed inget att vänta på. Vi måste föra en politik som skapar jobb och tillväxt. Vi vet att Sverige kan mer.”

Jessica Rosencrantz (M)
vice ordförande trafikutskottet

Johan Hultberg (M)
Riksdagsledamot Kronobergs län

Av: Redaktionen, vxo@vaxjonyheter.se Gilla oss på Facebook